Met hart en ziel lever ik een bijdrage aan het welzijn van kinderen uit het basisonderwijs, in de vorm van kunstworkshops. Kunst geeft de thema’s op school verdieping en verbreding. Originele lessen naar aanleiding van kunst verrijkt de leerlingen op vele vlakken. Kunstbeschouwing verbetert het kijken, reflecteren en interpreteren. Kinderen onderzoeken de betekenis van kunst en maken nieuw eigen werk.

Klassen op allerlei niveaus te motiveren en het inlevingsvermogen van de leerlingen volledig tot zijn recht te laten komen, is mijn doel. In zekere zin is mijn optreden een vorm van exemplarisch onderwijs waarin het gevoel van verwondering over de schoonheid van de natuur een vooraanstaande rol speelt.

Aanbod kunstworkshops
* Papier scheppen van GFT-afval
Kinderen leren het belang van composteren en zoeken bijvoorbeeld rotte appels om te verwerken tot papier of maken tot grote hilariteit papier van de vezelrijke mest van paarden.

* Vilten van magische stenen
Kinderen kliederen lekker met warm water en zeep, wrijven over zachte wol en ervaren hoe de wol langzaam een zacht, maar stevig jasje vormt rond een kastanje. Het resultaat is een bijzondere troost- en krachtsteen met een hoog knuffelgehalte.

* Schilderen met natuurlijke materialen

Voor wie?
Het basisonderwijs kan mij als kunstenaar op school uitnodigen.
Bijdrage: €110,- per dagdeel, exclusief materiaal en reiskosten.