Kunstenaar van de Maand brengt leerlingen en leerkrachten in aanraking met Friese kunstenaars. Friese kunstenaars kunnen zich laten zien en leerlingen op Friese scholen maken kennis met bijzondere kunst uit de eigen provincie.

Wat ben ik ontzettend blij dat ik een bijdrage mag leveren aan het welzijn van kinderen uit het basisonderwijs, in de vorm van kunst! Kunst geeft de thema’s op school verdieping en verbreding. Originele lessen naar aanleiding van kunst van een kunstenaar verrijkt de leerlingen op vele vlakken. Kunstbeschouwing verbetert het kijken, reflecteren en interpreteren. Kinderen onderzoeken de betekenis van kunst en maken eigen nieuw werk.

Bekijk HIER het kunst educatieve project.

Veel plezier, creativiteit en inspiratie met de kinderen.

© 2020 Stichting School en Kunst/KeK2. Concept en uitwerking: Jan Huitema
Uitwerking: Taapke Ronner, Theun Stienstra, Jan Huitema en Happy van der Heide

Categorieën: Lifestyle