O, lieflijke jonkvrouw
met je tedere ledematen

voel je veilig tot stil gepeins ondergedoken
in de eenzaamheid van broos, krullend loof

tot een nachtelijke bries en verleidelijk getrom
je uit zoete dromerij lokt

en ik in de beschutting van zwoele lakens
dank voor het wonder dat mijn bijziend oog

– immer gefocust op wat onhoorbaar is –
mij van een gewelddadige misstap heeft behoed

Happy van der Heide

Categorieën: Poëzie