“Mijn werk is de brug naar de zichtbare wereld buiten mij.
Door in afzondering gevoelens te doorleven, in stille conversatie met het diepste zelf, ontstaat creatie”