Kunst is er niet alleen voor ‘grote’ mensen. Kunst maakt deel uit van de maatschappij waarin we leven. Kunst is een reactie of reflectie op het leven. Het weerspiegelt zienswijzen en emoties.
Terug in de tijd zegt kunst iets over de leefwijze in vroegere culturen en op andere plaatsen. Kunst geeft ook informatie over gebruiken en leefwijzen van vroegere culturen.
Op weg naar hun volwassenheid is het ook voor kinderen van belang dat ze dit alles ervaren en er kennis van nemen. Door middel van kunst worden andere lagen in ons ‘zijn’ aangesproken dan de overwegend rationele.
Het beleven van kunst is heel persoonlijk. Ieder neemt op zijn eigen manier waar, heeft zijn eigen associaties en gevoelens. Goede kunst maakt nieuwsgierig, prikkelt de verbeelding. Samen over kunst praten stimuleert ieder om de gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
De expositie ‘Besiele troch Fryslân’ in Tresoar te Leeuwarden is ook op doordeweekse dagen gratis te bezoeken.
Categorieën: Expositie