Onzeker in een paradijs bewegend
zie ik haar vrouw zijn
onuitgesproken woorden
stuiten op weerstand

met dreigend onweer in de lucht
speuren ijsvogels boven een drooggevallen meer

de hond slaat alles berustend gade

dan uitnodigende klanken in een kapel
en bewierookte heilige cirkels

ik zie

bladeren uit de put gehaald
geven de mooiste afdrukken

– Happy van der Heide –

ecoprint van cursist Jeroen Gasselink

Categorieën: Poëzie